Disclaimer

ALGEMEEN

Ibiza Total Concept onderdeel van FutureSounds(Kamer van Koophandel 61974846), hierna te noemen Ibizatotalconcept.nl, verleent u hierbij toegang tot ibizatotalconcept.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Ibizatotalconcept.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Ibizatotalconcept.nl spant zich in om de inhoud van Ibizatotalconcept.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Ibizatotalconcept.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Ibizatotalconcept.nl. Ibizatotalconcept.nl streeft naar een zo laag mogelijke prijs over de gehele breedte van ons assortiment. Wij geven echter geen laagste prijsgarantie af, het kan immers voorkomen dat sommige artikelen bij onze collega aanbieders goedkoper worden aangeboden d.m.v. afprijzingen. Ibiza Total Concept streeft het gehele jaar naar een algeheel laag prijsniveau.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ibizatotalconcept.nl

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ibizatotalconcept.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.